จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานสถานศึกษา กศน.อำเภอศีขรภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และ กศน.อำเภอศีขรภูมิ วันที่ 23 มกราคม 2566