วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยนางกนกณัฐ สิงหะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศีขรภูมิ มอบหมายบุคลากรครู กศน.อำเภอศีขรภูมิ จัดกิจกรรม โครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ กศน.อำเภอศีขรภูมิ รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมรวมใจ กศน.อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มี กศน.ตำบลผักไหม , กศน.ตำบลตรีม , กศน.ตำบลนารุ่ง กศน.ตำบลหนองขวาว กศน.ตำบลหนองบัว , กศน.ตำบลช่างปี่ โดยมีนายทรงชัย เจือจันทร์ ครูชำนาญการ เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้