หัวข้อข่าว : นางกนกณัฐ สิงหะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศีขรภูมิ ร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 กั
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศีขรภูมิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-24 15:34:13 เข้าชม : 25,291 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 24มกราคม 2565 โดย นางกนกณัฐ สิงหะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศีขรภูมิ ร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 กับหัวหน้าส่วนราชกรทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสมสุขภาพตำบลแตล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลแตล ทุกหมู่บ้าน ณ โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อ่างเก็บน้ำบ้านแตล หมู่ที่ 22 ตำบลแตล อำเภอศีชรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ #กศน.อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ♥️????????


.